روی خط - هیجان و خشونت در ورزشگاههای ایران

03 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما خشم و هیجاناتی که در ورزشگاههای ایران دیده میشود ناشی از چیست؟ چرا محیط های ورزشی به ویژه در ورزش فوتبال تا این حد با خشم و هیجان مواجه اند؟