روی خط - هراس جمهوری اسلامی از مردم ایران

09 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چه نوع حکومتی از مردم خود می‌ترسد؟ حکومتی که متکی بر حمایت مردم خود نباشد چه سرنوشتی خواهد داشت؟