روی خط - حقوق بشر در ایران

19 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمترین مصادیق و موارد نقض حقوق بشر در ایران چیست؟ برای پیگیری و پیشگیری نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی چه باید کرد؟