روی خط - حق انتخاب شیوه زندگی

26 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در انتخاب شیوه زندگی دلخواه خود از آزادی لازم برخوردارید؟ چه مواردی مانند حجاب اجباری بر شیوه زندگی شما تحمیل می‌شود؟