روی خط - همسویی کامل جناح‌های مختلف حکومت در برخورد با مردم معترض

06 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در مجموع تفاوتی میان عملکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان در زمینه سرکوب اعتراضات مدنی مردم وجود دارد؟