روی خط - حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد و ورزش

17 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما حضور یک نهاد نظامی درتاروپود اقتصاد و ورزش ایران چه تبعاتی دارد؟ آیا افرادی که با عنوان سپاهی مسئولیت هایی در این حد را بر عهده می گیرند از تخصص کافی برخوردارند؟