روی خط - حداقل دستمزد کارگران

09 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا حداقل دستمزد کارگران با واقعیات جامعه ایران همخوانی دارد؟ شما در زندگی خود باید چه حقوقی دریافت کنید تا از حداقل رفاه برخوردار باشید؟