روی خط - گرانی سرسام‌آور اجاره بهای مسکن

07 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شهر شما وضعیت اجاره بهای مسکن چگونه است؟ آیا شما یا آشنایانتان تجربه ای از گرانی اجاره‌ها دارید؟