روی خط - گرانی سرسام‌آور اجاره بهای مسکن

07 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در شهر شما وضعیت اجاره بهای مسکن چگونه است؟ آیا شما یا آشنایانتان تجربه ای از گرانی اجاره‌ها دارید؟