روی خط - گرانی سرسام آور قیمت مسکن

20 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما چه تجربه ای از افزایش نرخ مسکن یا اجاره بها دارید؟ در شرایط اقتصاد راکد افزایش نرخ مسکن چه معنایی دارد؟