روی خط - گرانی سرسام آور قیمت مسکن

20 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما چه تجربه ای از افزایش نرخ مسکن یا اجاره بها دارید؟ در شرایط اقتصاد راکد افزایش نرخ مسکن چه معنایی دارد؟