روی خط - گرانی احتمالی بنزین

25 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش احتمالی قیمت بنزین چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ خود شما در صورت افزایش ناگهانی بنزین با چه مشکلاتی مواجه میشوید؟