روی خط - گرانفروشی خودروهای ایرانی

14 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این همه قدرت خودروسازان داخلی برای ایجاد انحصار از کجا ریشه می گیرد؟ چرا تا به حال با گرانفروشی های سرسام آو در حوزه خودرو برخورد نشده است؟