روی خط - گران شدن مجدد خودرو

02 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما هیچ تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل وجود دارد؟ علت اینکه قیمت خودرو نسبت به دستمزدها در مقایسه با کشورهای دیگر تا این حد گران است چیست؟