روی خط - گران کردن بنزین و تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات

14 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجربه شما از نرخ کالاها و خدمات پس از سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد چیست؟