روی خط - فیلترینگ و نقض آزادی اینترنت در ایران

24 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کند اما مقاماتش از آن استفاده می‌کنند؟ آیا این محدودیت‌ها باعث کاهش دسترسی شما به اطلاعات و اخبار شده است؟