روی خط - فساد حاکمان ایران

20 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۹ دسامبر (۱۸ آذر) روز جهانی مبارزه با فساد بود و فرصتی برای یادآوری و مرور فساد گسترده در بدنه و راس هرم قدرت در ساختار جمهوری اسلامی ایران. مهمترین موارد و مصادیق فساد در جمهوری اسلامی را چه می‌دانید؟ این فساد گسترده چه تبعاتی دارد؟ برای مبارزه با این فساد فراگیر چه می‌توان کرد؟