روی خط - فرهنگ و اخلاق در ۴۰ سال گذشته

26 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخلاق و فرهنگ جامعه ایران در ۴۰ سال گذشته چگونه بوده است؟ کدام مشکل و معضل فرهنگی و اخلاقی در حال حاضر گسترش بیشتری پیدا کرده و چرا؟