روی خط - دزدی در ایران

21 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما یا نزدیکان تان اخیراً با سرقت مواجه شده اید؟ به نظر شما مردم برای داشتن امنیت در مقابل سارقین چه باید بکنند؟ وظیفه نهادهای انتظامی در این میان چیست؟