روی خط - دو سال پس از حادثه پلاسکو

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چرا از حوادثی مانند پلاسکو درس گرفته نمی‌شود تا جلوی جوادث مشابه گرفته شود؟ مشکل ساختمان‌های پرخطر و ناامن را چگونه باید حل کرد؟