روی خط - دستفروشی در ایران

03 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وجود دستفروشی چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟ آیا شما موافق جمع آوری و برخورد با دستفروشان هستید؟