روی خط - دروغ‌های جمهوری اسلامی

07 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بزرگترین دروغی که از جمهوری اسلامی شنیده اید چه بوده و از سوی کدام مقام عنوان شده است؟