روی خط - درهای بسته ورزشگاه‌ها به روی زنان ایرانی

18 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راه شکست ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها چیست؟ فشارهای بین‌المللی تا چه اندازه موثر است؟ نقش مردان ایرانی در این مساله چیست؟