روی خط - دغدغه این روزهای مردم ایران

29 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آيا مردم در داخل ايران، بيشتر نگران جنگ هستند يا نگران وضع معيشتى و بحران اقتصادى و سو ء مديريت مقامات؟