روی خط - دایره گسترده ممنوعیت ها در ایران

06 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه در سبک زندگی ایرانیان مداخله می کند؟ در زندگی تان با چه ممنوعیت ها و محدودیت هایی مواجه بوده اید که آزادی و موفقیت شما را تهدید کرده است؟