روی خط - دارایی مقامات جمهوری اسلامی

24 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما آیا میزان ثروت و دارایی مقامات نظام جمهوری اسلامی بطور شفاف بررسی خواهد شد؟ چرا محرمانه ماندن اطلاعات مالی تا این اندازه برای مقامات اهمیت دارد؟