روی خط - دانشجویان ایرانی و ناامیدی از آینده

17 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما دلایل ناامیدی دانشجویان و جوانان ایرانی از آینده چیست؟ اگر دانشجو هستید از مهمترین دغدغه‌های خود بگویید.