روی خط - دانش آموزان به عنوان سربازان بالقوه

23 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا سخنان وزیر آموزش و پرورش در مورد وجود ۱۴ میلیون دانش آموز برای دفاع در زمان جنگ، سو استفاده از کودکان محسوب نمیشود؟ آیا کودک در شرایط جنگی توان دفاع از خود را دارد؟ آیا این نوعی آزار روانی کودکان نیست؟