روی خط - چهار دهه آسیب‌های اجتماعی

25 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کدام مشکلات و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده است؟ مهمترین مشکل و معضل اجتماعی حال حاضر را چه می‌دانید؟ نمونه هايى كه شما شخصا تجربه كرديد چیست؟