روی خط - بیستمین سالگرد واقعه کوی دانشگاه

18 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما مطالبات دانشجویی همواره صنفی بوده است یا سیاسی؟ ریشه ترس حکومت از دانشجویان و برخورد سخت با حرکت های آنان در چیست؟ و ارزیابی شما از وضعیت فعلی جنبش های دانشجویی چیست؟