روی خط - بیمارستان‌های خصوصی در ایران

12 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تجربه استفاده از خدمات بیمارستان‌های خصوصی را داشته‌اید؟ انتخاب شما بیمارستان دولتی است یا خصوصی؟ چرا؟