روی خط - بیکاری جوانان دهه شصتی

27 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر متولد دهه شصت هستید از وضعیت خود و بازار کار بگویید. دلیل آمار بالای بیکاری در جوانان ایرانی چیست؟