روی خط - بیکاری جوانان دهه شصتی

06 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمترین عامل بیکاری جوانانی که در دوره جمهوری اسلامی متولد شده‌اند چیست؟ دستاورد جمهوری اسلامی برای جوانان چه بوده است؟