روی خط - برخوردهای خارج از عرف حکومت با خانواده های جان باختگان اعتراضات اخیر

05 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظرتان درباره دریافت پول در قبال تحویل اجساد کشته شدگان اعتراضات اخیر چیست؟ بطور کلی چه دیدگاهی درباره هدف حکومت جمهوری اسلامی از ایجاد فضای رعب و وحشت دارید؟