روی خط - برخورد خشن پلیس با شهروندان

05 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علت برخورد خشن پلیس با مواردی مانند عدم رعایت حجاب یا تفریحات جوانان در خیابان چیست؟ آیا شما تناقضی در رفتارهای پلیس در برخورد با مردم و مقامات متخلف مشاهده می کنید؟