روی خط - برخورد حاکمیت با شادی و تفریح در حریم خصوصی

23 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علت اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی با شادی مردم حتی در حریم خصوصی شان برخورد میکند چیست؟ چرا قوانین خود جمهوری اسلامی اغلب نایده گرفته میشوند؟