روی خط - برخورد با شادی دانش آموزان در مدرسه

19 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شادی و رقص کودکانه در مدارس که در همه جای دنیا امری معمول است نیازمند برخورد و مجازات است؟ چرا در جمهوری اسلامی سوگواری بر شادمانی ارجح است؟