روی خط - برخورد با مفاسد اقتصادی سران نظام

01 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا به نظر شما با مفاسد اقتصادی بزرگان نظام جمهوری اسلامی بطور جدی برخورد میشود؟