روی خط - برخورد با دوچرخه سواری زنان

31 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما دوچرخه سواری زنان حرکتی خلاف شرع است؟ علت اینگونه برخوردهای متحجرانه با اموری از این دست چیست؟