روی خط - بحران طبیعی یا بحران مدیریت؟

28 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر اخیرا شاهد بحرانی در ایران بوده‌اید از نحوه مدیریت بحران و رسیدگی مسئولان بگویید. آیا این مشکلات طبیعی است یا نتیجه بی کفایتی و بی توجهی مدیران؟