روی خط - بحران خشکسالی ایران

19 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در محل سکونت شما هم مشکل دسترسی به آب وجود دارد؟ دلیل بروز بحران خشکسالی چیست و چه باید کرد؟