روی خط - بحران آلودگی هوا

03 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما عامل اصلی آلودگی هوا در ایران چیست و چرا برای این بحران راهکاری جز تعطیلی مدارس در دستور کار نیست؟