روی خط - باور به خرافات

24 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما در مورد رواج خرافات در جامعه چیست؟ آیا خود شما هم معتقد به موضوعاتی از قبیل تاثیر ماه تولد بر شخصیت افراد هستید؟