روی خط - ازدواج کودکان

23 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر شما در مورد ازدواج کودکان چیست؟ علت عدم جدیت مقامات قانونگذار برای توقف کودک همسری در ایران چیست؟