روی خط - از رهبر جمهوری اسلامی تا رهبر کره شمالی

10 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا الگوی مذاکرات کره شمالی با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران هم متصور است؟ رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید دیپلماسی را نمی‌پذیرد، موضع شما چیست؟