روی خط - ایران به عنوان یک کشور عادی

13 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چرا رژیم ایران مانند یک کشور عادی رفتار نمی‌کند؟ چه تغییراتی باید انجام شود تا حکومت ایران رفتاری مانند کشورهای عادی و نرمال داشته باشد؟