روی خط - آینده اعتراضات مردمی ایران

08 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما پس از این اعتراضات گسترده و سرکوب شدید، دورنمای اعتراضات مردمی در ایران چه خواهد بود؟ آیا به زودی دوباره شاهد اعتراضات ضد حکومتی خواهیم بود؟