روی خط - آینده اعتراضات مردم ایران

06 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ممانعت از برپایی مراسم یادبود جانباختگان، نشانه ضعف جمهوری اسلامی است یا قوت آن؟ آینده اعتراضات مردمی پس از این سرکوب شدید چه خواهد شد؟