روی خط - ایمنی خودروهای داخلی

01 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا خودروسازان ایرانی تا این حد قدرت دارند که میتوانند در مقابل نهادهای قانونی و نظارتی ایستادگی کنند و ریشه این قدرت در کجاست؟ مردم و خریداران چه وظایفی بر عهده دارند تا خودروسازان را وادار به رعایت اصول اولیه ایمنی کنند؟