روی خط - اولین حضور آزادانه زنان در ورزشگاهها

18 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارزیابی کلی شما از نخستین تجربه ورود آزادانه زنان به ورزشگاهها در چهار دهه اخیر چیست و چشم انداز آن را در آینده چگونه می بینید؟