روی خط - آتش به اختیارها عیله شهروندان

20 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تاکنون تجربه مواجهه با «آتش به اختیارها» را داشته‌اید؟ رویه و واکنش شما در قبال این افراد چیست؟