روی خط - اعترافات اجباری

10 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما پخش اعترافات اجباری با چه هدفی انجام میشود؟ آیا جامعه ایران اینگونه رفتارها علیه متهمان را می پذیرد؟